Офіційний сайт Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради
КарткаФайли
Поле документуЗначення
Назва документу
Про затвердження положення про департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (в новій редакції)
Номер документу
1081-24/VII
Дата створення25.04.2018
Джерело інформаціїДепартамент з гуманітарних питань
ГалузьКультура
Прmain-menu-li many-cols-menu">
Ключові слова
 • про ура
Номер документу
25.04.2018
Номер документу
Номер документу
25.04 _ta_enera/viddili/se class="pdtop pdbottodz.goss="sutable>
Галузь1081-24/VI)ktor__ta_budivnitstva">
 • Рі№ 1072ass="ta ="sub-maable>1081-24/VI u-s1081-1081-24/VI)ktor__ta_budivnitstva">
 • Рі№ 1073ass="ta ="sub-maable>1081-24/VI u-s1081-1081-24/VI)ktor__ta_budivnitstva">
 • Рі№ 1074ass="а ="sub-maable>Рі class=in-mr>Рі№ 1075ass="ta ="sub-maable>Рі class=sub-main-.gov_i>1081-24и<гоb
 • Рі№ 1076ass="ta ="sub-maable>ічнаiddiluvnitstva">u8<
 • < href="http:/z_ologii_ar”<гоb
 • Рі№ 1077ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_na
 • < uублічна інформація=="sub-maa2.12.tab7№947as1="а «l class= інфоdi/be--.col-->Рі№ 1078ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< uублічна інформація="sub-maa2.12.tab7№948as1="ta ` class="sub-main-menli>
 • Рі№ 1079ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_na< uублічна інформація="sub-maa6.12.tab4№1р2-58="t «l class=param">menu-li ass="sub-be--.col-->
  Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< uублічна інформація="sub-maa3.02.tab8№1024as2="ta ` class="tabparam">
  Галузь25.04.2018<
 • іdii_z_praи
 • Номер документу
  Рі№ 1068ass="ta ="sub-maable>Рі class=in-menu ">
 • гi>Рі class=in-menu ">
  Рі№ 1070ass="ta ="sub-maable>Рі class=in-menu ">
  < di/"j,/dndz.gov.u,-main-menovskoi_oblasti" class="sub-main-menu-link">Кes/гоb
 • Рі№ 1071ass="ta ="sub-maable>Рі class4_txt" >1081-24/VI u-s1081-
 • Рі class=n-mfov.uass="si>-main-meni>< uублічна інформація="sub-ma17.11.tab7№875as0="ta ` class=v.uantv_b-link">Рі№ 1081ass="ta ="sub-maable>
  Назва документу
  Про затвердження положення про департамент з гуман"/wtheгоb
 • Рі№ 1082ass="ta ="sub-maable>Рі class=zaУпt" >1ili/sektor__ta_budivnitstva"kam.gb-main-menuam.«lf="htt://dndz.g-омуemstv_kosub-linhv.u"htt№37» вердження положення про дub-d clask=М гс>
 • Рі№ 1083ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< uублічна інформація="sub-ma30.01.tab5№1211-59="t «l class= інф Ксub-main-menli>«l наседжlass="sub-main-menu://dndz.gov.uherskдження е..uin- tab5 – tab9 ogii_a»es/гоb
 • Рі№ 1084ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nani>< uублічна інформація="sub-ma17.11.tab7№912as0="ta ` class="tabparam">
 • Рі№ 1085ass="ta ="sub-maa7le>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nani>< uублічна інформація="sub-ma17.11.tab7№886as0="ta «l class=param">
  Рі№ 1086ass="ii ="sub-mae><05Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< uублічна інформація="sub-maa9.07.tab6№286a09="ta ` class=n-mfov.uass="sозin_nali>< sb-main">`ьes/гоb
 • Рі№ 1087ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_na
 • < uублічна інформація=="sub-maa3.02.tab8№1008as2="ta «l class=param">
 • 1iдua/ili/rmatsiynoi_diфa_budумtsiya_b-link">m.gov.ua/ua/treezas_so/pідділ режимнya_dniprolub-main-men.uali>< sb-mab->Рішення ink">Рі class=n-mfov.uass="sозin_na
 • < uублічна інформація="sub-ma17.11.tab7№880as0="ta«l class=у
 • skryt-"http/td>msub-ss="scloseTbudb-linn://dndz.gsk=herskдження е.uin- tab8–ta22 ogii_a`ьes/гоb
 • Рі№ 1090ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_na
 • < uублічна інформація="sub-maa6.02.tab6№93-05="ta ` class="sub-main-menli>інформація petcherskдження пminisisin- tab6–ta20 ogii_a`u-ck=озin_nл заes/гоb
 • Рі№ 1091ass="ta ="sub-maable>Рі class=saоѴz>
 • Рі class=n-mfov.uass="sозin_na
 • < uублічна інформація=="sub-ma16.12.tab6№594-12="ta ` class=param">
 • class="с>Рі№ 1093ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< sb-main">Рі№ 1094ass="ta ="sub-maable>Рі class=n-mfov.uass="sозin_nali>< uублічна інформація="sub-maa9.01.tab6№39-04="ta «l classhref="n>Моr>108ain-menua ердження положення про д"ta -menu-чнkryt-mpan><Упt"sub-main-menu-lgsub-main-enро відпусткиприєвtння in"http://>108ain-menu» ( ck=озin_nл з)es/гоb
 • Рі№ 1095ass="ta ="sub-maable>Рі class=in-menu ">
 • Рішення Кам`ярниull);" oncu2">
 • Р25s="subopetro"ta -menu-чн="sub-maa2 dndz.gnu">< tabl a/окреnk">Проекref="/ua/treezas_so525о публacth24s="subopetro"ta -menu-чн="sub-maa5ub-">< tabl a/окреnk">Проекref="/ua/treezas_so524/">Р23s="subopetro"ta -menu-чн="sub-ma30 a_energozh>< tabl a/окреnk">Проекref="/ua/treezas_so523/">Рa2 d"subopetro"ta -menu-чн="sub-maa3 >
 • Рішення Ка7еnk">Проекref="/ua/treezas_so451/">Рішення Ка6еnk">Проекref="/ua/treezas_so445/">Рішення Ка5еnk">Проекref="/ua/treezas_so431/">Рішення Ка4еnk">Проекref="/ua/treezas_so413/">Рішення Ка3еnk">Фа hr ====yятFOOTER KR start ====yfootv>wrapper.breadcrumbs-section-wrappe
 • &eopy;ptabl,ttp://so.kam.gov.uakamyanska_miskaass="sub-ul> style=" w
 • _blaоѽя гр-linkiska_viб-сddin-enѢОВink view style=" so/themmadebyr-atta-d in ѽяА «l energoza/viddnk"> styl//ul> styl/ezas_spyarmats/div> иулят">лятfootv>=r--> p_dlсddin-> (iv>/.pag(i,s,o,g,r,a,m){i['GудAnadyticsObj--.']=r;i[r]=i[r]||iv>/.pag()
  r="sNodeгsertBef">Рa,m)'more-)(window,docss="s,'--> ====> ==